Fokus på personligt lederskab åbner en ny verden for dig


Ønsker du at have fokus på personligt og fagligt lederskab, og har du som mål at gøre en forskel for dig selv og dine omgivelser? Vil du opnå bedre redskaber til motivation og vækst og mulighed for at forbedre dine egne og andres ressourcer? Vil I som virksomhed have en medarbejder, der har haft fokus på sit personlige lederskab, og som dermed kan bruge sit lederskab optimalt og motivere andre til også at gøre det? Så er en MasterCoach-uddannelse måske svaret.

Få en uddannelse i personligt lederskab og coaching. Med den bliver dine relationer til mennesker mere nuancerede, og du får styrket dine kommunikative evner. Du opnår også redskaber i forhold til samarbejde og ledelse. Alt i alt betyder det, at du kan præstere bedre professionelt, og at du bliver en inspirator og motivator for dig selv og dine omgivelser.

For en virksomhed er resultatet af uddannelsen, at man får en medarbejder med forbedrede kompetencer inden for kommunikation, og som er blevet den ideelle samarbejdspartner på alle organisatoriske niveauer. Man får desuden en medarbejder, der har fået værktøjer til bl.a. medarbejderudvikling, konflikthåndtering og stressproblematikker. Det er også en medarbejder, som kan mestre den coachende tilgang i forhold til salg, ledelse og projektstyring. Dermed er uddannelsen både til gavn for den enkelte medarbejder og virksomheden som helhed.

 

Krav for optagelse

For at du kan blive optaget på uddannelsen, skal du være fyldt 30 år og have erhvervserfaring. Du skal have lyst til at fordybe dig og være motiveret i forhold til videreuddannelse og kompetenceudvikling. Du skal også være klar på at arbejde med dit personlige lederskab og have lyst til at udvikle dig både personligt og fagligt, da du hurtigt vil opdage, at dette er en essentiel del af uddannelsen til MasterCoach.

Uddannelsen arbejder ud fra den systemiske tilgang, den kognitive metode, NLP, positiv psykologi og moderne ledelses- og managementteorier og derudover ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Du kan tage uddannelse hos Bladbjerg Kibsgaard, som er en erfaren konsulentvirksomhed, der arbejder med at udvikle medarbejdere og personers evner inden for udvikling, balance og lederskab. De arbejder med alle typer og størrelser af virksomheder, så denne uddannelse er altså for alle, der drives af deres engagement i egen udvikling.